www.Ochrana Motoru.cz | Oficiální distributor Flashlube – Europe
Testy aditiva Flashlube do motoru
Home  >  Testy produktů Flashlube  >  Srovnání jednotlivých druhů stabilizátorů oleje
Produkty

LPG & CNG

Diesel

Benzin

Olej

Srovnání jednotlivých druhů stabilizátorů oleje

Následující grafy vám pomohou rozlišit mezi jednotlivými druhy stabilizátorů oleje. Všimněte si, že funkce které hrají důležitou roli v každém produktu se u jednotlivých výrobků značně liší, čímž se liší i účinnost jednotlivých stabilizátorů. Každý produkt byl testován v chemických laboratořích uznávanými odborníky a výsledky ukázaly, že Flashlube Heavy Duty Stabiliser je ve své kategorii tím nejlepším stabilizátorem oleje na trhu. Tento nový aditivní stabilizátor bude vhodný pro jakýkoli motor nebo olej, kde se vyskytnou problémy (např. kouř, spotřeba oleje nebo nízký tlak oleje), nebo tam, kde okolní teploty jsou velmi vysoké.

Viskozita – Míra vnitřního tření

Během činnosti motoru dochází ke změnám teploty a tlaku a je žádoucí, aby se viskozita oleje za těchto podmínek měnila co nejméně.

Modifikátory viskozity nebo indexy viskozity zvyšující mazivost tak, jak byly známé, zhušťují olej podle zvolené teploty. Zhuštění je větší při vyšší teplotě, a méně evidentní při nízkých teplotách. To rozšiřuje možnosti teplotních rozdílů a životnosti, podle kterých může být aditivní mazivo použito. Je důležité, aby přísada nebyla příliš hustá, to by mohlo způsobit problémy s olejovou pumpou. Přísady, které mají vysoké zhušťující účinky, se mohou také neochotně mísit s olejem.

Kalcium

Kalcium je užíváno jako detergent (čistič). Úkolem detergentní přísady je zajistit čištění, obvykle rozptýlením a zabráněním jejich shlukování a usazování. V opačné případě by to mělo za následek tvorbu usazenin, ucpávání olejového filtru apod. (Typickými nečistotami v oleji jsou hlavně saze ve vznětových motorech, prachové částice z nasávaného vzduchu, produkty tepelné a oxidační degradace oleje a další.)

Zinek a fosfor

Zinek a fosfor jsou přísady proti opotřebení. Opotřebení je úbytek kovu s následkem změny vzdálenosti mezi jednotlivými povrchy pohybujících se spojení. Jedna z hlavních příčin je dotyk kovu na kov. Dotyku kovu na kov se může zabránit doplněním přípravků, které vytvoří na místech nejvíce namáhaných třením ochranný film, který ochrání povrch buď chemickou reakcí nebo fyzikální absorpcí . Tyto dithiofosfáty zinku jsou běžně užívány pro tyto účely.


Názvy konkurenčních výrobků, které jsou uvedeny v grafu


Nulon Worn Eng. = NSTP Oil Treatment = STWynns Charge Boost = WNulon Long Term Eng. = LSTP Stop Leak = SRedex Stop Smoke = RNulon Performance = NPPyroil Anti Smoke = PRedex Treatment Oil = RT


Flashlube

Morey's Heavy
Duty

Oil Stabiliser = MPřečtěte si i další výsledky testů motorových aditiv
a zkušenosti spotřebitelů

aditiva pro ochranu motoru – testy a zkoušky zkušenosti s aditivy diplomy a ceny pro kvalitní motorová aditiva
Testy – motorová aditiva Zkušenosti řidičů s aditivy Ocenění Flashlube
Výhodný nákup
E-shop s olejovými aditivy

Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus

Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © OchranaMotoru.cz