www.OchranaMotoru.cz | Oficiální zastoupení Flashlube
Účinná motorová aditiva do plynu
Home  >  Testy aditiva Flashlube  >  Motorová aditiva, zážehové motory  >  TÜV NORD
Produkty

LPG & CNG

Diesel

Benzin

Olej

Výsledky testů prestižní německé zkušebny TÜV NORD Mobilität
(Srpen 2011)

Pokud používáte auto s pohonem na LPG / CNG, pak vás následující výsledky testů TÜV budou zajímat. Jedná se o zřejmě jediné testy účinnosti motorových aditiv u motorů poháněných plynem, které jsou prováděny na silnici, tj. v terénu, nikoli v umělých laboratorních podmínkách! Výsledky? Účinnost aditiva Flashlube je mimořádná! (Viz graf na obrázku č. 3 níže.)

Mezinárodně uznávané spotřebitelské sdružení TÜV NORD v rozsáhlém testu zdokumentovalo jednoznačný přínos motorových aditiv Flashlube. Motor s pohonem na LPG, který není ošetřován kvalitními motorovými aditivy, je vystavován zvýšenému riziku poškození. Motorové aditivum do LPG od firmy Flashlube má podle zjištění testů TÜV při jízdě s vozidlem na plyn LPG zásadní a jasně měřitelný pozitivní účinek na chod motoru.

Flashlube Valve Saver Fluid je podle dostupných informací prvním motorovým aditivem do LPG na světě, které má certifikaci pro silniční zkoušky. Na rozdíl od laboratorních zkoušek, které neberou v úvahu změny dávkovačů v měnících se jízdních podmínkách, pouze terénní testy spolehlivě ukazují, jaký vliv mají aditiva na chod motoru v běžném provozu. Spotřebitelské testy TÜV v tomto ohledu dokazují jedinečné vlastnosti motorových aditiv do LPG od Flashlube.


Závěrečná zpráva TÜV NORD Mobilität z testování aditiva Flashlube Valve Saver Fluid

TÜV NORD Mobilität

 

 1. Úvod
 2. Cíl testování
 3. Předmět zkoušky
 4. Postup testování
 5. Testované vozidlo
 6. Měřicí přístroj a metody měření
 7. Výsledky měření
 8. Shrnutí a závěry testu
 9. O spotřebitelském sdružení TÜV

 

 Závěrečná zpráva v pův. anglickém a německém znění

 Text protokolu v českém znění

 

1. Úvod

U vozidel, která jsou dodatečně přestavěna na pohon LPG, se může objevovat mnohem vyšší opotřebení ventilů, ve srovnání s benzinovým pohonem zážehových motorů. Při spalování u vozidel poháněných na zkapalněný ropný plyn LPG jsou sací ventily teplotně více namáhané než v případě benzinového pohonu.

U některých typů vozidel s pohonem na LPG se tak zvyšuje opotřebení ventilů a ventilových sedel. To může nakonec skončit těžkým poškozením motoru. Z tohoto důvodu firmy často doporučují doinstalovávat do systému sání motoru dávkovač motorového aditiva k ochraně ventilů, nebo toto aditivum přidávat přímo do benzinové palivové nádrže. Ať už se uživatel automobilu rozhodne pro automatizovaný dávkovač, nebo pro ruční dávkování, dávkováním aditiva docílí snížení opotřebení motoru, k němuž by jinak vlivem změny spalovacích podmínek při používání pohonu na LPG došlo.


2. Cíl testování

Cílem tohoto testování bylo prokázat vliv aditiva pro LPG v průběhu 5.000 km. Vozidlo bylo pod dohledem TÜV NORD Mobilität. Uvedený test je součástí rozsáhlému výzkumnému projektu, na němž se vedle společnosti Flashlube podílela i prestižní zkušebna Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW); dále jen HTW Sársko. Test TÜV NORD Mobilität z výsledky testů HTW Sársko jednak dále pracuje a současně je také doplňuje.


3. Předmět zkoušky

V rámci popisovaných zkoušek byly testovány produkty od společnosti Flashlube, konkrétně dávkovač Electronic Valve Saver Kit spolu s motorovým aditivem Valve Saver Fluid. Souprava Valve Saver Kit je zařízení, které automaticky dávkuje aditiv Valve Saver Fluid, do palivového systému vozidla. Obsah zásobníku (400 ml) a aditivem Valve Saver Fluid vydrží přibližně na 4.000 km (ošetří 400 litrů paliva).

Výrobce Flashlube deklaruje Valve Saver Fluid jako koncentrované motorové aditivum, které bylo vyvinuto pro snížení opotřebení ventilových sedel u vozidel s pohonem na LPG a benzin. Toto motorové aditivum dále obsahuje kombinaci přísad pro čištění vstřikovacích trysek a palivového systému. Pokud jde o kontaminaci katalyzátorů nebo lambda sond nemělo by docházet k žádnému nebezpečí.


4. Postup testování

V HTW Sársko použili k prokázání účinků motorového aditiva Flashlube vozidlo Peugeot 107, které bylo dodatečně přestavěno na pohon LPG. Prvním krokem bylo pod odborným dohledem najezdit s testovaným vozidlem 11.000 km pouze na benzin. Tím došlo ke stabilizování motoru (zaběhnutí). Druhým krokem bylo vozidlo pohánět výhradně pohonem LPG a to až do bezmála 17.000 km. Následně test s pohonem LPG pokračoval přidáním aditiva Flashlube k ochraně ventilu (Valve Saver Fluid) a to až do 38.000 km.

Po ujetí 5.000 km byl zdokumentován aktuální stav a změřena vůle sacích a výfukových ventilů. V sárském HTW prováděli měření třemi různými zaměstnanci až do 26.825 km. Komparací obou zjištěných hodnot byla vypočtena průměrná hodnota obou měření.

Poslední dvě měření byly provedeny v Institutu pro technologie vozidel a mobilitu TÜV NORD Mobilität. Vozidlo bylo pro tyto potřeby odstaveno na 12 hodin. Poté pracovníci HTW Sársko a TÜV NORD společně provedli měření vůle sacích a výfukových ventilů. Průměrné hodnoty obou měření byly opět vyhodnoceny. Po dobu pokračování testu bylo víko ventilů motoru i víčko zásobníku s aditivem Flashlube zapečetěno.


5. Testované vozidlo

Vozidlo, které bylo použito k testování motorového aditiva Flashlube byl vůz Peugeot 107. Tabulka č. 1:

 • Značka: Peugeot
 • Typ vozidla: PMCFAC
 • Označení: Peugeot 107
 • VIN: VF3PMCFAC88460420
 • Datum první registrace: 02.09.2010
 • Registrační číslo: SLS Q 987
 • Výkon: 50 kW bei / at 6000 min-1
 • Typové číslo: e11*2001/116*0237*07
 • První měření: 32.577 km
 • Poslední měření: 37.665 km

6. Měřicí přístroj a metody měření

K měření účinnosti motorového aditiva Flashlube byly použity běžně dostupné měrky na měření vůle ventilů s rozlišením 2 / 100 mm. Aby se zabránilo vlivu výrobních tolerancí mezi rozdílnými měrkami na měření vůle ventilů, byly použity vždy jedny a ty samé měrky.

Měření vůle ventilů

Obrázek č. 1 (nahoře): Měření vůle ventilů během testování


7. Výsledky měření

Tabulka č. 2 uvádí přehled výsledků dvou testovacích kampaní. Tabulka č. 3 dokumentuje všechny výsledky měření HTW Sársko před zkouškou životnosti ventilů.

Tabulka č. 4 ukazuje výsledky všech měření HTW Sársko a TÜV NORD, jak je přehledně vidět i na grafovém obrázku č. 3. Graf ukazuje vůli ventilů k počtu ujetých kilometrů. Zvláště u výfukových ventilů je jasná tendence ke snížení vůle ventilů po uvedení do provozu na plyn LPG. Po přidání motorového aditiva Flashlube Valve Saver Fluid již nebylo pozorováno žádné další snížení vůle ventilů. U sacích ventilů byl pozorován stejný trend, ale méně výrazný.

Pohled do otevřeného motoru

Obrázek č. 2 (nahoře): Rozvody ventilů testovaného vozidla


Tabulka č. 2 (dole): Výsledky dvou klíčových měření TÜV NORD

 Datum 25.05.2011      Datum 21.06.2011      
 Místo IFM Essen      Místo IFM Essen      
 Čas 09:12      Čas 09:10      
 Teplota bloku  motoru 20,5 °C      Teplota bloku  motoru 20,5 °C      
 Kilometry 32 183      Kilometry 37 665      
  Pracovník HTW Pracovník TÜV Průměrná hodnota   Pracovník HTW Pracovník TÜV Průměrná hodnota Opotřebení
Vstupní hodnoty 1.1 0,16 0,15 0,155 Vstupní hodnoty 1.1 0,15 0,155 0,1525 0,0025
Vstupní hodnoty 1.2 0,17 0,16 0,165 Vstupní hodnoty 1.2 0,165 0,16 0,1625 0,0025
Vstupní hodnoty 2.1 0,19 0,19 0,19 Vstupní hodnoty 2.1 0,185 0,18 0,1825 0,0075
Vstupní hodnoty 2.2 0,17 0,17 0,17 Vstupní hodnoty 2.2 0,17 0,17 0,17 0
Vstupní hodnoty 3.1 0,19 0,195 0,1925 Vstupní hodnoty 3.1 0,185 0,19 0,1875 0,005
Vstupní hodnoty 3.2 0,225 0,225 0,225 Vstupní hodnoty 3.2 0,205 0,20 0,2025 0,0225
Výstupní hodnoty 1.1 0,225 0,22 0,2225 Výstupní hodnoty 1.1 0,23 0,23 0,23 -0,0075
Výstupní hodnoty 1.2 0,24 0,24 0,24 Výstupní hodnoty 1.2 0,24 0,24 0,24 0
Výstupní hodnoty 2.1 0,23 0,225 0,2275 Výstupní hodnoty 2.1 0,23 0,23 0,23 -0,0025
Výstupní hodnoty 2.2 0,225 0,22 0,2225 Výstupní hodnoty 2.2 0,215 0,215 0,215 0,0075
Výstupní hodnoty 3.1 0,265 0,26 0,2625 Výstupní hodnoty 3.1 0,26 0,26 0,26 0,0025
Výstupní hodnoty 3.2 0,25 0,25 0,25 Výstupní hodnoty 3.2 0,25 0,245 0,2475 0,0025


               Tabulka č. 3 (dole): Přehled výsledků HTW Sársko před měřením TÜV NORD

                         Vstupní hodnoty 0,145-0,235    |    Výstupní hodnoty 0,275-0,365         

  Válec 1 Válec 2 Válec 3 Válec 1 Válec 2 Válec 3  
Datum      Km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.10.
2010
424 0,19 0,19 0,19 0,23 0,19 0,23 0,32 0,33 0,31 0,31 0,31 0,31 pan Farid
0,19 0,19 0,19 0,23 0,19 0,22 0,32 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 pan Witte
0,19 0,19 0,19 0,225 0,19 0,22 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 p.Thörner
0,190 0,190 0,190 0,228 0,190 0,223 0,317 0,320 0,310 0,310 0,310 0,310 Průměrná hodnota
18.11.
2010
5 101 0,190 0,190 0,200 0,230 0,190 0,220 0,310 0,310 0,300 0,300 0,300 0,300 pan Farid
0,190 0,190 0,190 0,230 0,190 0,225 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 pan Witte
0,190 0,190 0,210 0,230 0,190 0,220 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 p.Thörner
0,190 0,190 0,200 0,230 0,190 0,222 0,310 0,310 0,307 0,307 0,307 0,307 Průměrná hodnota
16.02.
2011
10 872 0,190 0,190 0,190 0,230 0,190 0,230 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 pan Farid
0,190 0,190 0,190 0,230 0,190 0,230 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 pan Witte
0,190 0,190 0,190 0,230 0,190 0,230 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 p.Thörner
0,190 0,190 0,190 0,220 0,190 0,220 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 pan Tarek
0,190 0,190 0,190 0,228 0,190 0,228 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 Průměrná hodnota
01.03.
2011
16 634 0,150 0,150 0,190 0,170 0,170 0,190 0,230 0,250 0,260 0,250 0,260 0,260 pan Farid
0,150 0,150 0,180 0,160 0,170 0,190 0,230 0,250 0,270 0,260 0,265 0,260 pan Witte
0,150 0,150 0,190 0,170 0,170 0,200 0,240 0,250 0,260 0,260 0,260 0,260 pan Tarek
0,150 0,150 0,187 0,167 0,170 0,193 0,233 0,250 0,263 0,257 0,262 0,260 Průměrná hodnota
08.03.
2011
20 000 0,140 0,150 0,170 0,160 0,170 0,190 0,230 0,235 0,240 0,230 0,260 0,240 pan Farid
0,145 0,150 0,175 0,155 0,170 0,190 0,230 0,240 0,250 0,230 0,260 0,245 pan Witte
0,150 0,150 0,180 0,160 0,170 0,190 0,230 0,240 0,250 0,230 0,260 0,240 pan Tarek
0,145 0,150 0,175 0,158 0,170 0,190 0,230 0,238 0,247 0,230 0,260 0,242 Průměrná hodnota
09.03.
2011
22 375 0,150 0,155 0,180 0,160 0,170 0,195 0,230 0,240 0,245 0,230 0,260 0,250 pan Farid
0,150 0,150 0,175 0,155 0,165 0,190 0,230 0,240 0,240 0,230 0,260 0,250 pan Witte
0,140 0,150 0,175 0,160 0,175 0,200 0,230 0,240 0,245 0,230 0,270 0,250 pan Tarek
0,145 0,150 0,175 0,158 0,170 0,195 0,230 0,240 0,243 0,230 0,265 0,250 Průměrná hodnota
04.04.
2011
  26 825   0,150 0,160 0,185 0,170 0,180 0,200 0,225 0,240 0,240 0,225 0,260 0,245 pan Farid
0,150 0,160 0,185 0,170 0,175 0,190 0,225 0,240 0,235 0,230 0,260 0,250 pan Witte
0,160 0,160 0,180 0,170 0,180 0,200 0,230 0,240 0,240 0,225 0,270 0,245 pan Tarek
0,153 0,160 0,183 0,170 0,178 0,197 0,227 0,240 0,238 0,227 0,263 0,247 Průměrná hodnota

Tabulka č. 4 (dole): Souhrn údajů všech výsledků měření

Datum  12.10. 
 2010
 
 18.11. 
 2010
 
 16.02. 
 2011
 
 01.03. 
 2011
 
 08.03. 
 2011
 
 09.03. 
 2011
 
 04.04. 
 2011
 
 25.05. 
 2011
 
 21.06. 
 2011
 
Kilometry 424 5 101 10 872 16 634 20 000 22 375 26 825 32 183 37 665
Vstupní hodnoty 1.1 0,19 0,19 0,19 0,15 0,145 0,145 0,153 0,149 0,151
Vstupní hodnoty 1.2 0,19 0,19 0,19 0,15 0,15 0,15 0,16 0,155 0,1575
Vstupní hodnoty 2.1 0,19 0,2 0,19 0,187 0,175 0,175 0,183 0,179 0,181
Vstupní hodnoty 2.2 0,228 0,23 0,228 0,167 0,158 0,158 0,17 0,164 0,167
Vstupní hodnoty 3.1 0,19 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,178 0,174 0,176
Vstupní hodnoty 3.2 0,223 0,222 0,228 0,193 0,19 0,195 0,197 0,196 0,1965
Výstupní hodnoty 1.1 0,317 0,31 0,31 0,233 0,23 0,23 0,227 0,2285 0,22775
Výstupní hodnoty 1.2 0,32 0,31 0,31 0,25 0,238 0,24 0,24 0,24 0,24
Výstupní hodnoty 2.1 0,31 0,307 0,31 0,263 0,247 0,243 0,238 0,2405 0,23925
Výstupní hodnoty 2.2 0,31 0,307 0,31 0,257 0,23 0,23 0,227 0,2285 0,22775
Výstupní hodnoty 3.1 0,31 0,307 0,31 0,262 0,26 0,265 0,263 0,264 0,2635
   Výstupní hodnoty 3.2     0,31 0,307 0,31 0,26 0,242 0,25 0,247 0,2485 0,24775

Měření vůle ventilů

Obrázek č. 3 (nahoře): Změna vůle ventilů po ujetí určitého počtu kilometrů

Graf velice přehledně ukazuje, jak zásadní účinek má kvalitní motorové aditivum při jízdě na plyn LPG. Po zapojení plynového pohonu okamžitě začíná klesat vůle ventilů, což vede k nadměrnému zatěžování ventilů a tím i k jejich rychlejšímu opotřebování. Aditiv Valve Saver Fluid od Flashlube toto snižování buď efektivně zastavil, nebo vůli ventilů dokonce optimalizoval. – Pro správný chod motoru musí ventily dobře uzavírat kompresní prostor válce. Ventily proto musí mít správnou vůli.


8. Shrnutí a závěry testu

V průběhu výzkumného testovacího programu prováděného Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) a pod dohledem TÜV NORD Mobility, byla doložena účinnost motorového aditiva Flashlube. Použití aditiva vedlo ke snížení opotřebení ventilů.

Předešlé výsledky měření HTW Sársko byly přezkoumány a opětovně potvrzeny. Bylo prokázáno, že po ujetí 5.000 km (jedná se o závěrečné měření, celkem bylo najeto 21.000 km) s aditivem Flashlube nebylo pozorováno žádné podstatné opotřebení ventilů. Výsledky testu ukazují, že při jízdě na plyn LPG bez použití aditiva Flashlube Valve Saver Fluid dochází k mnohem vyššímu opotřebení ventilů v průběhu ujetých kilometrů. Při používání motorového aditiva Flashlube Valve Saver Fluid byla naopak dokázána jeho účinnost a pozitivní vliv na údržbu ventilů.


O spotřebitelském sdružení TÜV

Technické kontrolní sdružení TÜV (z německého Technischer Überwachungs-Verein) je uznávané nezávislé sdružení německých spotřebitelských organizací, které vzniklo před více než 130 lety. Hlavní centra TÜV jsou označována podle geografických území Německa jako TÜV SÜD, TÜV NORD, TÜV Rheinland a TÜV Saarland / SGS TÜV (tj. organizace SÜD pro německý jih a sever, dále pro Porýní na západě země a pro jihovýchodní Sársko). Samostatná odnož TÜV funguje také v Rakousku (TÜV Austria). Díky prestiži TÜV jsou výsledky testů této organizace uznávány v mnoha zemích světa.

TÜV se zabývá testováním výrobků za účelem ochrany lidí a životního prostředí, odhaluje nebezpečné zboží i klamavé označení spotřebního zboží, prostřednictvím nezávislých testů kontroluje, zda jednotlivé výrobky splňují deklarované vlastnosti. TÜV je držitelem řady důležitých certifikátů jakosti.


Přečtěte si i další výsledky testů motorových aditiv
a zkušenosti spotřebitelů

aditiva pro ochranu motoru – testy a zkoušky zkušenosti s aditivy diplomy a ceny pro kvalitní motorová aditiva
Testy – motorová aditiva Zkušenosti řidičů s aditivy Ocenění Flashlube
Výhodný nákup
E-shop s motorovými aditivy do plynu
Aditiva do LPG a CNG na Youtube Aditiva do LPG a CNG na Facebooku Aditiva do LPG a CNG na GooglePlus

Začátek stránky | Mapa stránek | E-shop | FAQ Flashlube | Přidat k Oblíbeným položkám

All rights reserved © OchranaMotoru.cz